ZAPISY NA REKOLEKCJE LETNIE RRN DIECEZJI PŁOCKIEJ I ŁOMŻYŃSKIEJ
29 CZERWIEC-7 LIPIEC 2024
Bańska Wyżna k/Zakopanego

KARTA UCZESTNIKA LETNICH REKOLEKCJI RRN DIECEZJI PŁOCKIEJ I ŁOMŻYŃSKIEJ
Przeznaczona dla dzieci i młodzieży

Dane osobowe
lat miesięcy
Dane kontaktowe dziecka
Adres zamieszkania
Dojazd na rekolekcje
Rodzice / opiekunowie prawni
Informacje dodatkowe
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na opiekę nad dzieckiem na rekolekcjach RRN
Będzie Ona sprawować nad moim dzieckiem bezpośrednią opiekę. W razie zaistniałej sytuacji losowej nie będę dochodzić drogą prawną roszczeń wobec tej osoby, mając świadomość, że nawet obecność samych rodziców nie chroni przed przykrymi zdarzeniami.
Informacje o stanie zdrowia dziecka
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzamy się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje. Wyrażamy zgodę na udzielanie opiekunowi dziecka i organizatorom Rekolekcji RRN informacji o stanie zdrowia dziecka.
Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych i dzieci
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem pobytu na Rekolekcjach RRN zamieszczonym na stronie internetowej www.rrnplock.pl z zakładce Dokumenty i zobowiązaliśmy nasze dziecko do jego przestrzegania. Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku naruszenia przez dziecko Regulaminu pobytu na Rekolekcjach RRN, a w szczególności: spożywania alkoholu, używania narkotyków, „dopalaczy” lub środków odurzających, spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników rekolekcji grozi wydaleniem z rekolekcji bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. Zobowiązujemy się pokryć koszty strat materialnych spowodowanych przez dziecko na rekolekcjach, a w przypadku wydalenia dziecka z rekolekcji również koszty transportu i opieki nad dzieckiem w czasie podróży.
Uczestnicy Rekolekcji mieszkają w domach u górali. Co dziennie organizowane są wyjścia o charakterze prywatnym w Tatr na wspólną Eucharystię. Za osoby niepełnoletnie i ich bezpieczeństwo są odpowiedzialni rodzice/ opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione, choć dorośli i księża nie zwalniają się z troski o bezpieczeństwo całej grupy. Dlatego osoby do lat 18 muszą mieć swojego indywidualnego opiekuna wskazanego przez rodziców.
Podpisaną kartę należy przekazać organizatorom ewentualnie wysłać podpisany skan na adres email rekolekcjerrn.banskawyzna@gmail.com
Opłaty
0zł
Zakwaterowanie
Płatne przelewem lub na miejscu u animatora domu
0zł
Śniadania/wyżywienie
Płatne na miejscu u animatora domu (kwota może na miejscu ulec zmianie, jest ustala indywidualnie w każdym domu)
0zł
Opłata organizacyjna
Płatne na miejscu u organizatorów
0zł
Dojazd autokarem
Płatne przelewem lub na miejscu u organizatorów
0zł
Łącznie
 

 
 

Koszt przejazdu w obie strony: 300zł.

Rezerwacja miejsca w autokarze wiąże się z wpłatą powyższej kwoty na wskazany numer konta:

Parafia Obryte

70 8232 0005 5500 2046 2000 0020

Tytułem: Autokar RRN, imię i nazwisko osoby podróżującej.

Osoba odpowiedzialna d. s logistyki:  

Paweł Zieliński 668-495-343

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezja Płocka i Łomżyńska © 2024